Anne baba tutumları sunumunu sayfamızdan indirebilirsiniz. Sununun indirme linki resmin aşağısındadır. Sayfamızın devamında sunu ile ilgili bilgiler mevcuttur. Daha fazla sunuyu ve konuyu irdelemek için bakabilirsiniz.

Anne Baba Tutumları Sunum

Anne Baba Tutumları Sunumu Hangi Kademelerde ve Hangi Hedef Kitleler İçin Kullanılır ?

Anne baba tutumları sunumuz, öğretmen ve veliler için hazrılanmıştır. Sunumuzla hem öğretmen arkadaşlarımız bilgilenip farkındaliık sahibi olur hem de velilerimiz anne baba tutumlarının çocuk davranışlarını nasıl etkilediğini keşfeder.

Sunumu tüm kademelerde kullanabilirsiniz.

Anne Baba Tutumları Seminer İçeriğindenden Örnekler

Anne-baba-çocuk ilişkisi, temelde anne ve babanın  tutumlarına bağlıdır. Anne babanın tutum ve davranışlarını oluşturan nedenler incelendiğinde tüm tavır alışlarda  olduğu gibi, anne babaların çocuklarına takındıkları tavrın da bir öğrenme ürünü olduğu görülür.

 • Anne ve babanın zihinlerindeki  çocuk modeli (hayali  çocuk)
 • Toplumun kültürel değerleri,
 • Anne babanın üstlendiği  ebeveyn rolü ile ilgili olarak  kendisini yeterli hissedip hissetmediği,
 • Çocuklarının sayı, cinsiyet ve kişilik özelliklerinden memnun olup olmamaları.
 • Anne ve babanın kendi çocukluk yıllarındaki deneyimleri,
 • Aile içinde eşler arasındaki ilişkinin niteliği.

Çocuğun davranışları ve kişiliğini etkileyen bu tavırlara anne baba tutumları demekteyiz.

Peki anne baba tutumları nelerdir ? Kaça ayrılır ?

AŞIRI OTORİTER AİLE TUTUMU

Çocuğa söz hakkı tanınmaz.

Uygulanan kuralların mantıklı bir açıklaması yoktur veya olsa da çocuğa açıklanmaz.

Kurala uymayanlar cezalandırılmalıdır görüşü hakimdir.

Eleştiri ve aşağılama çok sık görülür.

Sürekli çocukların yanlışları vurgulanır, olumlu hareketleri görmezden gelinir.

Çocuğa şefkat, sevgi, sıcaklık verilmez

Aşırı Otoriter Aile Tutumunun Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkileri

 • Çocukta kendine güven duygusu oluşmaz.
 • Pasif ve edilgen bir kişilik sergilerler.
 • Yaratıcılık engellenir.
 • Hata yapanlar mutlaka cezalandırılmalıdır görüşünü benimserler.

devamı için sunumumuzu indirebilirsiniz.

Anne Baba Tutumları Sunusu Örnek Resimleri

Anne Baba Tutumları Sunum
Anne Baba Tutumları Sunum
Anne Baba Tutumları Sunum

Anne Baba Tutumları Slayt Rehberlik Açısından Neyi İfade Ediyor ?

Anne baba tutumları rehberlik açısından çok önemli bir konu olarak görülür. Çocuğun üzerindeki anne ve babaların davranış kalıpları çocuğun gelişimine çok farklı açıdan etkide bulunur. İçeriğin devamı için sunumu indirebilirsiniz.

Ebeveyn Tutumları Slaytında Hangi Başlıklar Mevcut ?

 • ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ
 • AŞIRI OTORİTER AİLE TUTUMU
 • AŞIRI HOŞGORÜLÜ AİLE
 • AŞIRI KORUYUCU AİLE
 • TUTARSIZ AİLE
 • AŞIRI KORUYUCU AİLE
 • DEMOKRATİK AİLE

Anne baba tutumları hakkındaki şu makaleye göz atabilirsiniz.

Rehberlik Sunumları ( Öğrenci ) için tıklayınız.

Rehberlik Sunumları ( Veli – Öğretmen ) için tıklayınız.