Atılganlık eğitimi sunumu sayfamızda sunum ile ilgili bilgiler mevcuttur. Sunumun indirme linki ise sayfamızın resmin aşağısındadır. Sunu hedef kitlemiz öğrencilerdir.

Atılganlık Eğitimi Sunumu

Atılganlık Eğitimi Nedir ?

Atılganlık; kişinin anksiyete, endişe yaşamadan kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilmesi; duygularını, düşüncelerini, gereksinimlerini dürüstçe ve rahatlıkla ifade edebilmesi; kendi hakkını savunabilmesi, kendi hakkını savunurken başkalarının hakkını çiğnememesi; insan ilişkilerinde eşitliğe dayalı davranması olarak tanımlanabilir.

Atılganlık eğitimi ise kişinini bu davranış biçimini göstermesi adına eğitilmesidir.Bu konu kişisel gelişim için çok önemlidir.

Atılganlık Eğitimi Örnekleri

Bu davranıl türünü benimsemiş kişi; kişilerarası iletişim ve etkileşim kurarken sağlıklı davranır.

Çekingen kişi ise; amaçlarına ulaşmakta güçlük çeker, öfke ve hayal kırıklığı yaşar.

Saldırgan kişi ise; amaçlarına ulaşmak için çoğu zaman başkalarını kırma, küçük düşürme eğilimindedir.

Bu Tür Davranış Özellikleri

Etkili bir ses tonu  (İletişimde özgüvenli olmayı sağlar, inişli çıkışlı ses tonu heyecanımızı kontrol edemediğimizi gösterir.)

Göz teması (Belli süre aralıklarıyla karşı tarafa onu dinlediğini ve onunla temas halinde olduğunu bakışlarla belirtmek gerekir.)

Beden duruşu (Kişiyle konuşurken doğrudan doğruya kişinin yüzüne bakılması, dik oturulması, onunla ilgilenildiğini ortaya koyar.)

Konuşmada akıcılık

Yüz ifadesi

Etkin dinleme

Atılganlık Slaytı Örnekleri

Atılganlık Eğitimi Sunumu

Atılganlık Ppt neyi ifade ediyor ?

Atlganlık ppt ifadesi sunumun powerpoint olarak kullanılacağını ifade ediyor. Power point dosyalarını kullanmak için bir sunum açma programınızın olması gereklidir. Bilgisayarınızda ihtimalen powerpoint programı mevcuttur. Eğer yoksa iselibre office veya google slide gibi ekstra programları kullanabilirsiniz.

Erişebileceğiniz Alakalı Başka Bilgiler

Rehberlik Sunumları ( Öğrenci ) için tıklayınız.

Rehberlik Sunumları ( Veli – Öğretmen ) için tıklayınız.

Bilkent Üniversitesi Atılganlık broşürü için tıklayınız.