Rehberlikmerkezim bep planları sayfamızda bulunuyorsunuz. Bep planı olarak kısalttığımız bireyselleştirilmiş eğitim planı özel gereksinimli öğrencilere uygulanan bir tür eğitim planıdır. Aşağıdaki tablomuzda sınıf kademelerine göre ve derslere göre ayrı ayrı hazırlanmış içeriklere ulaşabilirsiniz. Konu hakkında çeşitli bilgiler edinmek için sayfayı aşağı doğru kaydırın.

SINIF KADEMELERE GÖRE BEPDERSLERE GÖRE SIRALAMA BEP (ALFABETİK)
Okul Öncesi Planı için tıklayınız. Almanca Planları için tıklayınız.
1.Sınıf Planları için tıklayınız.Beden Eğitimi Planları için tıklayınız.
2.Sınıf Planları için tıklayınız.Biyoloji Planları için tıklayınız.
3.Sınıf Planları için tıklayınız. Coğrafya Planları için tıklayınız.
4.Sınıf Planları için tıklayınız.Din Kültürü Planları için tıklayınız.
5.Sınıf Planları için tıklayınız.Fen Bilimleri Planları için tıklayınız.
6.Sınıf Planları için tıklayınız. Fizik Planları için tıklayınız.
7.Sınıf Planları için tıklayınız.Görsel Sanatlar Planları için tıklayınız.
8.Sınıf Planları için tıklayınız. İngilizce Planları için tıklayınız.
9.Sınıf Planları için tıklayınız.Kimya Planları için tıklayınız.
10.Sınıf Planları için tıklayınız.Matematik Planları için tıklayınız.
11.Sınıf Planları için tıklayınız. Müzik Planları için tıklayınız.
12.Sınıf Planları için tıklayınız. Tarih Planları için tıklayınız.
Türk Dili ve Edebiyatı Planları için tıklayınız.
Türkçe Planları için tıklayınız.

BEP Planı Nedir ?

Bep planı bireyselleştirilmiş eğitim planının kısaltılmış halidir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda bireyselleştirilmiş eğitim planının yapılması zorunludur. Bu plan özel gereksinimi olan öğrencilere uygulanır. Her özel gereksinimli öğrenci için bu plan mutlaka hazırlanmalıdır. Unutulmaması gerekir ki hem Türkiye Cumhuriyeti anayasasın da hem de çocuk hakları sözleşmesinde her bireyin eğitim hakkına önemli vurgular yapılmıştır. Bu sebeple özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ortamına uyumları için maksimal düzeyde çaba harcanmalıdır. Öğretmenler özel gereksinimli öğrenciler için eğitim ortamına en iyi koşullarda düzenlemek zorundadır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları Nasıl Hazırlanır ?

Öncelikle öğrencimizin eğitsel durumundan haberdar olmamız gereklidir. Bunun için kaba değerlendirme formu ya da eğitsel değerlendirme formu dediğimiz materyali kullanarak öğrencinin yapabildiği becerileri bu materyale işleriz. Daha sonra ise öğrencinin en temel kazanımlardan başlayarak planımızı hazırlayabiliriz.

Kaynaştırma Eğitimi Nedir ?

Kaynaştırma eğitimi özel gereksinimli öğrencinin yaşıtlarıyla beraber aynı ortamda bulunması anlamına gelmektedir. Özel gereksinimi olan öğrenci için eğitim hayatı için iki seçenek bulunmaktadır. Birinci seçenek özel alt sınıf seçeneğidir. Burada öğrenci kendi seviyesine yakın diğer özel gereksinimli öğrencilerle aynı ortam içerisinde eğitim alır. Diğer seçenek ise kaynaştırma eğitimidir. Kaynaştırma eğitiminde öğrenci akranlarıyla beraber eğitim ortamına katılır. Akranları ile aynı eğitimi görür. Fakat kaynaştırma eğitiminde her alan öğretmeni öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlar.

Özel Gereksinimli Öğrencinin Ne Şekilde Eğitim Göreceğine Kim Karar Verir ?

Bu kararı verecek olanlar Rehberlik ve Araştırma Merkezleridir. Özel gereksinimli öğrencinin özel durumunu fark edildiğinde öğrenci Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından tanılanır. Yapılan tanılama sonucunda öğrencinin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gidip gitmeyeceğine ve örgün eğitimine hangi şekilde devam edeceğine karar verilir.Rehberlik ve Araştırma Merkezleri bu doğrultuda yönlendirmeye yaparlar.

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Tarafından Verilen Kararlar Nasıl Değişikliğe Uğrar ?

Her kademe değişikliği esnasında Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından verilen tedbir kararı olarak adlandırdığımız rapor yenilenir. Örneğin, özel gereksinimli öğrenci ilkokuldan ortaokula geçiş yaptığından raporun yenilenmesi gereklidir. Bu konuda okullarımızda ciddi bir kafa karışıklığı söz konusudur. Rehberlik ve Araştırma Merkezi verilen rapor farklı bir kademe de alınmışsa bu raporun mutlaka yenilenmesi gerekir. Rapor yenilenmeden öğrencinin eğitsel durumunun ve özel gereksiniminin ne durumda olduğu bilinemez. Bu sebeple rapor yenilenmeden herhangi bir plan yapılmamalıdır.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Tarafından Verilen Rapor Öğretmenlerin Etkisiyle veya Tavsiyesiyle Değişebilir mi ?

Evet değişebilir. Öğretmenler veli ile iletişime geçerek öğrenciyi tekrar Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirebilir.

Eğitsel Değerlendirme Formu Nedir ? Ne zaman gereklidir ?

Eğitsel değerlendirme formu Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğrenciyi incelerken okul öğretmenleri tarafından doldurulan formdur. Rehabilitasyon merkezlerine devam eden öğrenciler için her yıl bir kere devam etmeyen öğrenciler için kademe değişikliği esnasında mutlaka doldurulur. Ayrıca öğrenci ilk defa özel eğitim için tanı alacaksa yine öğretmen tarafından eğitsel değerlendirme formu doldurulur. Artık bu formlar mebbis sistemi üzerinden doldurulmaktadır. Öğretmen ilk defa tanı alacak öğrenci için dolduruyorsa eğitsel değerlendirme formu ( ilk inceleme) nüshasını eğer daha önce tanı almış bir öğrenci için dolduruyorsa eğitsel değerlendirme formu ( yeniden inceleme ) nüshasını mutlaka doldurmalıdır.

RehberlikMerkezim Tarafından Hazırlanan Bep Plan Örneği Nasıl Kullanılacaktır ?

Öncelikle planlarımızı indirdikten sonra gerekli düzenlemeleri yapmaya başlayabiliriz. Yukarıdaki resimde gösterdiğim yerleri kendi okul ismimize ve çalıştığımız öğretmen arkadaşların isimlerine göre düzenleyebiliriz.

Düzenlememizi yaptıktan sonra bep planı örneğimize bir bakış atacağız. Planımızda ki kazanımların özel gereksinimli öğrencimize uygun olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. Tabii bunun içinde özel gereksinimli öğrencimizin eğitsel durumundan haberdar olmamız şarttır.

RehberlikMerkezim Tarafından Hazırlanan Bep Planı Örneği Değiştirebilir Miyim ?

Değiştirebilirsiniz. Hazırlanan içerikler, örnek mahiyetindedir. Baktığınızda bu sizin öğrenciniz için uygun değilse değiştirilebilir. Olduğu gibi uygulamak zorunlu değildir.

Hazırlanan Bep Planları Öğrencime Uygun Değil Ne Yapabilirim ?

Önceki sınıf kademelerinde hazırlanan içerikleri kontrol edebilirsiniz. Örneğin 2.sınıf matematik dersi için bir içerik arıyorsunuz uygun gelmediyse 1.sınıf veya 3.sınıf için hazırlanan örneklere bakabilirsiniz.

Sitemizde Ulaşabileceğiniz Diğer İçerikler

Sitemizde ki öğretmen kategorisine ulaşmak için tıklayınız.

Bep Geliştirme Birimi Toplantı Tutanakları için tıklayınız.

Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü web sayfasına erişmek için tıklayınız.