Sayfamızın içerisinden sunum hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Sunumu indirmek için alttaki linke tıklayınız.

Dikkat Geliştirme Sunum

Dikkat Geliştirme Sunusu İçeriğinde Neler Var ?

Konsantrasyon Nedir?

Konsantrasyon, bütün dikkatin bir noktaya toplanması ve algının en yüksek performansına ulaşmasıdır.

Konsantrasyon süresi, kişiden kişiye değişebildiği gibi; aynı kişide konu ve yapılan işe göre de değişiklik gösterebilir. Genellikle sevdiğiniz, merak ettiğiniz, önemsediğiniz ve yapabildiğiniz işlere daha uzun süre konsantre olabilirsiniz.

Derin konsantrasyon, dikkati hiçbir şey üzerine yöneltmeden, zihni bu sabit dikkat halinde tutmaktan ibarettir.

 Dikkat nedir ?

Bir hedefe yönelik bilinçli ve algıya dikkat denir.

Dikkatin dağılması, konsantrasyonun bozulması sebebiyle çalışma veriminin düşmesi; hem ders başında geçen sürenin uzamasına, hem de zevk veren etkinliklere daha az zaman ayırmaya yol açar. Diğer taraftan başarının düşmesi ve zevk veren etkinliklere zaman ayıramamak okuldan ve eğitimden uzaklaşmaya sebep olur. Verimli bir çalışmanın oluşması için; olumsuz etkileyicilerin tesirinde kalmadan, çalışılan konuya dikkati verebilme, konsantre olabilme ve yoğunlaşma becerilerinin kazanılması gerekir. Yoğunlaşma; Edison’un da deyimiyle, “bezginlik duymadan, fiziksel ve zihinsel enerjiyi tek bir noktaya sürekli uygulama yeteneğidir”. Yani; konsantrasyon dediğimiz şey kısaca; bir konu üzerinde çalışırken, zihnimizi o konu üzerinde tutup, diğer etmenleri dışlayarak, dikkat süremizin artırılmasıdır.

Devamı için sunumu indirebilirsiniz.

Konsantrasyon Sunumu ile Dikkat Geliştirme Sunumu Arasında Bir Farklılık Mevcut mudur ?

Dikkat ve konsantrasyon kavramı arasında farklılıklar tabii ki mevcuttur ama bizim hazırladığımız dikkat sunumu konsantrasyon hakkında gerekli bilgileri içermektedir.

Dikkat: Bir bilginin belirli taraflarını davranışsal veya bilişsel olarak seçme anlamına gelmektedir.

Konsantrasyon: Tüm dikkatini bir konuya verebilmektir.

Dikkat Sunusu Örnek Resimler

Dikkat Geliştirme Sunum

Devamı için sunumu indirebilirsiniz.

Ulaşabileceğiniz Diğer İçerikler

Rehberlik Sunumları ( Öğrenci ) için tıklayınız.

Rehberlik Sunumları ( Veli – Öğretmen ) için tıklayınız.

Sudoku çözmenin bu konuda çok faydalı olacağına inanıyorum.Öğrencilerinizin kullanabileceği sudokular için tıklayınız.