Konu hakkında ve sunum hakkında gerekli bilgileri yazının devamında okuyabilir, sunumu ise sayfa sonundan indirebilirsiniz.

Hak ve Sorumluluklarını Bilme Rehberlik Açısından Önemli midir ?

Hak ve Sorumluluklarını Bilme Sunum

Öğrencilerin birey olma becerilerini kazandığı bir ortamda bu beceri çok önemlidir.

Hak ve Sorumluluklarını Bilme Rehberlik Etkinliği Nasıl Uygulanabilir ?

Hak ve Sorumluluklarını Bilme Sunum

Sunumu direkt indirerek kullanabilirsiniz.

Eğitim İçeriğinden Bazı Bilgiler

Hak ve sorumluluk nedir ?

 Hepimizin bildiği gibi toplum halinde yaşamak bir düzeni gerektirir. Düzenin sağlanması ve sürdürülmesi kurallar çerçevesinde kişilere sorumluluklar yükler. İnsanlar olarak toplum halinde yaşadığımız için başına buyruk hareket edemeyiz. Haklarımızı kullanırken başkalarının haklarını dikkate almamanın ya da sorumluluklarımızı yerine getirmemenin hem kendi hem de başkalarının hayatını nasıl etkileyeceğine yönelik bilince sahip olmamız gerekir.

HAK : Hak, bir özgürlüğün sağlanması için kişiye anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkilerdir. Eğitim hakkı, yaşama hakkı, oyun oynama hakkı vb.  

ÖZGÜRLÜK : Her türlü dış etkiden bağımsız olarak kişinin kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumudur. Seyahat özgürlüğü, yerleşme özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi çeşitli özgürlüklerden söz edilebilmektedir.  

SORUMLULUK : Sorumluluk kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Örneğin; öğrencilerin dersi dinleme, okul araç gereçlerini düzenli kullanma, başkalarının hakkına saygı duyma, yaşadığı çevreyi temiz tutma vb. sorumlulukları vardır. Kişiler bir yandan hak ve özgürlüklerine sahip çıkarken, diğer yandan sorumluluklarını bilip onlara uymalıdır. Örneğin; okulda temiz tuvaletlere gitme hakkım var. O halde kullandığım tuvaletleri temiz bırakmam gerekir. Okulun bahçesinde oynama hak ve özgürlüğüm var. Bu hakkımı kullanabilmem için okulun kurallarına uymam gerekir.

Sunumu indirmek için tıklayınız.

Hak ve Sorumluluklarını Bilme İlkokul Kademesinde Kullanılabilir mi?

Hak ve Sorumluluklarını Bilme Sunum

Kullanabilirsiniz. Fakat bazı bilgileri düzenlemeniz gerekebilir.

Hak ve Sorumluluklarını Bilme Ortaokul Sunum İçeriği ile Lise Sunum İçeriği Arasında Bir Fark Var mı ?

Hiç bir fark yoktur. Tüm kademeler için sunumu kullanabilirsiniz.

Rehberlik Sunumları ( Öğrenci ) için tıklayınız.

Rehberlik Sunumları ( Veli – Öğretmen ) için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesinin bu konudaki bilgilerine de erişebilirsiniz.

Hak ve Sorumluluklarını Bilme Sunumu İndir

Hak ve Sorumluluklarını Bilme Sunum