Sunumumuzu linkine resmin altından ulaşabilirsiniz.

Problem Çözme Becerileri Sunum

Problem Çözme Becerileri Sunumundan Bilgiler

Problemler

Hayatın doğal unsurlarından biri de problemlerdir. Kainatta hayatın başlamasıyla birlikte, problemler de yaşanmaya başlanıştır. Halen de yaşanmaya devam etmektedir. Hayatın bu kanunu problemlerin bundan sonra da yaşanacağını göstermektedir. Hatta, yarının bugünden daha karmaşık olacağı tahmin edilmektedir.

Peki, bu problemler hayatımızın bu kadar ayrılmaz parçası olduysa yapılması gereken nedir?Öyle görünüyor ki, problemler hayatımızın değişmez unsurlarından ve bizim bunlardan kaçmamız mümkün değil. O zaman yapılması gereken bu problemlerle baş etmesini öğrenmektir.

Çünkü insanın problemsiz bir hayat yaşaması düşünülemez. Hatta, insan yaşamı bu problemlerle canlanır. Problemlerin olmadığı bir dünyada insanlar bir şeyler için çaba harcamaz, canlılık olmaz.

Peki Problem Çözme Nedir ?

Problem çözme, belli bir durum çerçevesinde düşünebilme, ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına karar verebilme, eldeki imkanları kullanabilme ve bu yolla çözüme ulaşmaktır. Daha geniş tanımla problem çözme, problemin tanımlanması, probleme ve çözümüne ilişkin bilgilerin toplanması, en uygun çözüm yolunun uygulamaya konulması ve sonucun değerlendirilmesidir.

Problem çözmede öncelikle yapılması gereken,  duruma ilişkin kafamızdaki yargıları ortaya çıkarmaktır. Bir çok durumda etkili olan ve çoğu problemi çözmemizi zorlaştıran kafamızda farkında olmadığımız, gizli kalmış bazı yargılar vardır.

Bilindiği gibi yargılar bizim kafamızdaki inandığımız doğrularımızdır. Bir çok oldukça açıktır ve biz onları sorgulamayız bile. İşte bu durum, bizim bazı durumlarda kilitlenip kalmamızın ya da problemi çözemememizin nedenidir. Çünkü, bazı şeyler bize göre zaten doğrudur ve biz bunları hiç düşünmeyiz bile. Fakat, bazen problemin asıl kaynağı bizim kafamızdaki doğru bildiğimiz yanlıştır.

Devamı için tıklayınız.

Problem Çözme Becerileri Sunusu Örnek Resimleri

Problem Çözme Becerileri Sunum

Sunumun devamı için tıklayınız.

Problem Çözme Becerileri Sunum Ortaokul ve Lise Kademesi İçin Kullanılabilir mi ?

Tabii ki kullanılabilir. Bu sunumun bu kademelerde kullanımı gelişim için büyük bir önem taşıyan bu becerinin gelişmesine büyük bir destek sağlayacaktır.

Problem Çözme Becerileri Semineri Dışında Bu Konudaki Diğer Kaynaklar

Rehberlik Sunumları ( Öğrenci ) için tıklayınız.

Rehberlik Sunumları ( Veli – Öğretmen ) için tıklayınız.

Bu konu hakkında daha derin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.